Microsoft C++ Build Tools - Visual Studio Skip to content
Microsoft C++ Build Tools2020-12-14T13:24:30-08:00

Microsoft C++ Build Tools

Autonomiczny kompilator programu MSVC, biblioteki i skrypty

Pobierz narzędzia Build Tools

Narzędzia Microsoft C++ Build Tools zapewniają zestawy narzędzi MSVC za pośrednictwem obsługującego skrypty, autonomicznego instalatora bez programu Visual Studio. Zalecane w przypadku kompilowania aplikacji i bibliotek C++ przeznaczonych dla systemu Windows z wiersza polecenia (np. w ramach przepływu pracy ciągłej integracji). Obejmują narzędzia dostarczane w programie Visual Studio 2015 Update 3 i Visual Studio 2017 15.9 oraz wszystkich głównych aktualizacjach programu Visual Studio 2019 (wersja 16.x).

Jak można używać narzędzi Build Tools

Opinia