Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Microsoft C++ Build Tools2022-07-27T10:38:48-07:00

Microsoft C++ Build Tools

Autonomiczny kompilator programu MSVC, biblioteki i skrypty

Pobierz narzędzia Build Tools

Narzędzia Microsoft C++ Build Tools zapewniają zestawy narzędzi MSVC za pośrednictwem obsługującego skrypty, autonomicznego instalatora bez programu Visual Studio. Zalecane w przypadku kompilowania aplikacji i bibliotek C++ przeznaczonych dla systemu Windows z wiersza polecenia (np. w ramach przepływu pracy ciągłej integracji). Zawiera narzędzia dostarczane w programach Visual Studio 2015 Aktualizacja 3, Visual Studio 2017, Visual Studio 2019 i najnowszej wersji programu Visual Studio 2022.

Jak można używać narzędzi Build Tools

Opinia