Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Narzędzia do kodowania w językach C i C++ | Visual Studio2022-11-29T13:04:42-08:00

Cplusplus logo

Programowanie aplikacji w językach C i C++

Twórz nowoczesne aplikacje w języku C i C++ dla systemu Windows przy użyciu wybranych narzędzi, takich jak MSVC, Clang, CMake i MSBuild

Zainstaluj składniki potrzebne do tworzenia aplikacji w języku C i C++

  • Zawiera składniki języka C/C++ na potrzeby tworzenia aplikacji klasycznych, mobilnych, systemu Linux i gier
  • Uzyskaj uproszczoną instalację
  • Dodaj więcej składników podczas instalacji lub
Building native Windows applications in Visual Studio 2022 video screenshot

Pobierając, akceptujesz warunki licencji dla wersji programu Visual Studio wybranej poniżej. Oferujemy również możliwość pobierania oprogramowania za pomocą programu Visual Studio. To oprogramowanie jest licencjonowane oddzielnie, tak jak zostało to określone w 3rd Uwagach dotyczących innych firm lub w towarzyszącej mu licencji. Pobierając, akceptujesz również te licencje.

Czy chcesz zamiast tego kodować w innym języku?

Pobierz program Visual Studio dla systemu Windows i wybierz potrzebne narzędzia

Co nowego

Building cross platform apps with C++ in Visual Studio 2022 video screenshot

Tworzenie aplikacji międzyplatformowych za pomocą języka C++ w programie Visual Studio 2022

Hot Reload for C++ games with Visual Studio 2022 video screenshot

Przeładowywanie na gorąco dla gier w języku C++ za pomocą programu Visual Studio 2022

grafika przedstawiająca wiele baz kodu

Obsługa każdej bazy kodu

CMake, Clang, mingw itd.

Otwórz bazę kodu z dowolnego środowiska i od razu zabierz się do pracy. Użyj narzędzia MSBuild z kompilatorem języka Microsoft Visual C++ lub zestawu narzędzi innej firmy, takiego jak CMake z bazą kodu Clang lub mingw, aby kompilować i debugować swój kod od razu w środowisku IDE. Skorzystaj z pierwszorzędnego środowiska pracy narzędzia CMake.

Programowanie w systemie Windows

Najskuteczniejsze narzędzie do programowania pod kątem systemu Windows

Projektuj i kompiluj klasyczne programy dla systemu Windows lub uniwersalne aplikacje systemu Windows przeznaczone dla urządzeń HoloLens, Surface Hub, komputerów osobistych oraz konsol Xbox za pomocą zestawu narzędzi języka Microsoft Visual C++ i programu Visual Studio 2022.

zrzut ekranu dla zestawu narzędzi Microsoft Visual C++
zrzut ekranu pomocy technicznej dla funkcji C++ 11, C++ 14 i wielu C++ 17

Pomoc techniczna w zakresie nowoczesnego języka C++

Tworzenie aplikacji za pomocą bibliotek C++11, C++14 oraz C++17

Korzystaj z pomocy technicznej dla języków C++11, C++14 i wielu funkcji języka C++17 dzięki najwyższej wydajności dostępnej na rynku, przepływności kompilacji i zabezpieczeń. Pisz kod, używając ogólnych wyrażeń lambda, funkcji wznawialnych, konstrukcji decltype (auto), rozszerzonych wyrażeń constexpr i atrybutów języka C++, wyrażeń fold, funkcji noexcept w systemie typów, zmiennych śródwierszowych oraz innych nowoczesnych funkcji.

Programowanie w systemie Linux

Pisanie aplikacji dla systemu Linux i debugowanie ich w czasie rzeczywistym

Skorzystaj z zaawansowanych narzędzi do kodowania i debugowania w celu zarządzania kodem przeznaczonym dla systemu Linux i skompilowanym za pomocą GCC, Clang lub innego kompilatora. Debuguj aplikacje dla systemu Linux w miarę ich zdalnego uruchamiania przy użyciu debugera GDB. Bez względu na to, czy kompilujesz aplikacje sieci IoT czy usługi obliczeniowe o wysokiej wydajności w chmurze dla systemu Linux, program Visual Studio pomoże Ci osiągnąć lepszą wydajność.

zrzut ekranu narzędzi debugowania systemu Linux
zrzut ekranu przedstawiający okno tworzenia aplikacji mobilnych

Tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne

Weź na cel systemy Android i iOS, zachowując wydajność

Wykorzystaj możliwości programu Visual Studio 2022 i debugera, aby tworzyć wysokowydajne aplikacje i gry dla systemu Android i/lub iOS w języku C++. Udostępniaj biblioteki języka C++, aby obsługiwać zarówno platformy mobilne, jak i system Windows, lub napisz raz i uruchamiaj na wszystkich platformach mobilnych dzięki platformie Xamarin i językowi C++.

Tworzenie gier

Dołącz do największych studiów produkujących gry AAA, które już korzystają z programu Visual Studio

Twórz gry o wysokiej wydajności w technologii DirectX do uruchamiania na urządzeniach z systemem Windows lub kompiluj międzyplatformowe gry, używając najlepszych aparatów gier, takich jak Unity, Unreal i Cocos. Dołącz do wielu odnoszących ogromne sukcesy studiów tworzących gry, które już teraz używają programu Visual Studio do zwiększania organizacji zadań przy użyciu programu Visual Studio 2022 i debugera światowej klasy.

zrzut ekranu przedstawiający okno tworzenia gry
zrzut ekranu przedstawiający okna debugowania i diagnostyki

Niezrównane debugowanie i diagnostyka

Pisz najlepszy kod bez usterek

Wykonaj wszystkie podstawowe operacje, takie jak ustawianie punktów przerwania i przechodzenie przez kod, a następnie osiągnij bardziej zaawansowane działania obejmujące wizualizację zmiennych, profilowanie wydajności, debugowanie dowolnych procesów lokalnych i zdalnych oraz wielowątkowe debugowanie aplikacji. Uruchamiaj do momentu kliknięcia, edytuj kod na żywo i kontynuuj wykonywanie bez konieczności ponownej kompilacji.

Zaawansowane funkcje zwiększające produktywność

Szybko przeglądaj, edytuj i ulepszaj swój kod

Wizualizuj kod za pomocą kolorowania składni, wskazówek, etykietek narzędzi kodu, widoku klasy lub hierarchii wywołań. Przejdź do dowolnego symbolu kodu przez odwołanie, definicję, deklarację itd. Automatycznie uzupełniaj kod w miarę pisania, szybko naprawiaj problemy i refaktoryzuj swój kod odpowiednio do potrzeb. Analizuj swój kod pod kątem często występujących problemów. Oszczędzaj czas, który możesz lepiej spożytkować.

zrzut ekranu funkcji produktywności

Bezpłatne, w pełni wyposażone środowisko IDE dla uczniów, deweloperów typu open source i indywidualnych deweloperów

Pobierz bezpłatnie

Profesjonalne narzędzia deweloperskie, usługi i korzyści z subskrypcji dla małych zespołów

Bezpłatna wersja próbna

Kompletne rozwiązanie dla zespołów dowolnej wielkości, spełniające ich wysokie wymagania co do jakości i skalowania

Bezpłatna wersja próbna

Opinia