Starsze wersje programu Visual Studio do pobrania — 2017, 2015 i wcześniejsze wersje
Pobierz starsze wersje oprogramowania Visual Studio | Visual Studio2021-11-08T07:08:43-08:00

Czy program Visual Studio był już przez Ciebie używany?

Wypróbuj najnowszy 64-bitowy program Visual Studio 2022, aby utworzyć idealne środowisko IDE, tworzyć inteligentniejsze aplikacje, integrować się z chmurą, optymalizować pod kątem wydajności i wyprzedzać konkurencję

Pobierz program Visual Studio 2022 dla komputerów Mac

Nadal chcesz skorzystać ze starszej wersji?

Poniżej wybierz produkt i kliknij przycisk Pobierz w celu zalogowania się do swojej subskrypcji programu Visual Studio (MSDN) lub dołączenia do bezpłatnego programu Dev Essentials, aby uzyskać dostęp do starszych wersji.Program Visual Studio 2019 i inne produkty

Aby pobrać dowolny produkt z następującej listy, kliknij przycisk Pobierz i, po wyświetleniu monitu, zaloguj się do konta subskrypcji programu Visual Studio. Jeśli nie masz subskrypcji programu Visual Studio, możesz utworzyć ją bezpłatnie, klikając pozycję „Utwórz nowe konto Microsoft” na stronie logowania.

Visual Studio Professional 2019; Visual Studio Enterprise 2019;

Build Tools for Visual Studio 2019

Visual Studio Team Explorer 2019

Agents for Visual Studio 2019

IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2019

Performance Tools for Visual Studio 2019

Remote Tools for Visual Studio 2019

Pakiet redystrybucyjny Visual C++ dla Visual Studio 2019

Program Visual Studio 2017 i inne produkty

Aby pobrać dowolny produkt z następującej listy, kliknij przycisk Pobierz i, po wyświetleniu monitu, zaloguj się do konta subskrypcji programu Visual Studio. Jeśli nie masz subskrypcji programu Visual Studio, możesz utworzyć ją bezpłatnie, klikając pozycję „Utwórz nowe konto Microsoft” na stronie logowania.

Visual Studio Community 2017; Visual Studio Professional 2017; Visual Studio Enterprise 2017;

Visual Studio 2017 dla komputerów Mac

Visual Studio Test Professional 2017

Visual Studio Team Explorer 2017

Agents for Visual Studio 2017

Feedback Client for Visual Studio 2017

IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2017

Performance Tools for Visual Studio 2017

Remote Tools for Visual Studio 2017

Program Visual Studio 2015 i inne produkty

Aby pobrać dowolny produkt z następującej listy, kliknij przycisk Pobierz i, po wyświetleniu monitu, zaloguj się do konta subskrypcji programu Visual Studio. Jeśli nie masz subskrypcji programu Visual Studio, możesz utworzyć ją bezpłatnie, klikając pozycję „Utwórz nowe konto Microsoft” na stronie logowania.

Visual Studio Community 2015; Visual Studio Professional 2015; Visual Studio Enterprise 2015;

Visual Studio Test Professional 2015

Visual Studio 2015 Language Pack

Visual Studio Test Professional 2015 Language Pack

Visual Studio Team Foundation Server 2015

Visual Studio Team Foundation Server Express 2015

Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2015

Visual Studio 2015 SDK

Agents for Visual Studio 2015

Modeling SDK for Visual Studio 2015

Remote Tools for Visual Studio 2015

Release Management dla Visual Studio 2015

Visual Studio Express 2015 for Windows 10

Visual Studio Express 2015 for Web

Visual Studio Express 2015 for Windows Desktop

Program Visual Studio 2013 i inne produkty

Aby pobrać dowolny produkt z następującej listy, kliknij przycisk Pobierz i, po wyświetleniu monitu, zaloguj się do konta subskrypcji programu Visual Studio. Jeśli nie masz subskrypcji programu Visual Studio, możesz utworzyć ją bezpłatnie, klikając pozycję „Utwórz nowe konto Microsoft” na stronie logowania.

Visual Studio Community 2013; Visual Studio Professional 2013; Visual Studio Premium 2013; Visual Studio Ultimate 2013

Visual Studio Test Professional 2013

Pakiet językowy Visual Studio 2013

Visual Studio Test Professional 2013 Language Pack

Visual Studio Team Foundation Server 2013

Visual Studio Team Foundation Server Express 2013

Team Explorer for Visual Studio 2013

Visual Studio 2013 SDK

Visual Studio 2013 Modeling SDK

Visual Studio 2013 Agents

Visual Studio Express 2013 for Web

Visual Studio Express 2013 for Windows

Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop

Program Visual Studio 2012 i inne produkty

Aby pobrać dowolny produkt z następującej listy, kliknij przycisk Pobierz i, po wyświetleniu monitu, zaloguj się do konta subskrypcji programu Visual Studio. Jeśli nie masz subskrypcji programu Visual Studio, możesz utworzyć ją bezpłatnie, klikając pozycję „Utwórz nowe konto Microsoft” na stronie logowania.

Visual Studio Professional 2012; Visual Studio Premium 2012; Visual Studio Ultimate 2012

Visual Studio Test Professional 2012

Visual Studio 2012 Language Pack

Visual Studio Team Foundation Server 2012

Visual Studio Team Foundation Server Express 2012

Team Explorer for Visual Studio 2012

Visual Studio 2012 SDK

Visual Studio 2012 Feedback Client

Visual Studio 2012 Visualization and Modeling SDK

Agents for Visual Studio 2012

Remote Tools for Visual Studio 2012

Azure Tools for Visual Studio 2012

Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop

Visual Studio Express 2012 for Windows 8

Visual Studio Express 2012 for Web

Powłoki izolowana i zintegrowana

Program Visual Studio Shell umożliwia partnerom programu Visual Studio tworzenie narzędzi i aplikacji pracujących w ramach środowiska IDE programu Visual Studio.

Pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ dla Visual Studio 2017

Ten pakiet służy do instalowania składników środowiska uruchomieniowego bibliotek Visual C++ i umożliwia uruchamianie tego typu aplikacji na komputerach, na których nie zainstalowano programu Visual Studio 2017.

Kliknij prawym przyciskiem myszy poniższy link do pliku do pobrania, aby go skopiować lub utworzyć dla niego zakładkę: Pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ dla Visual Studio 2017

Pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ 2015 Update 3

Zainstaluj składniki środowiska uruchomieniowego bibliotek Visual C++ wymagane do działania aplikacji w języku C++. Pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ 2015 obejmuje poprawki błędów w bibliotekach DLL środowiska uruchomieniowego, jak również najnowsze wersje aktualizacji KB 2999226.

Kliknij prawym przyciskiem myszy poniższy link do pliku do pobrania, aby go skopiować lub utworzyć dla niego zakładkę: Pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ 2015 Update 3

Pakiet redystrybucyjny programu Visual Studio 2013 VC++

Pakiety redystrybucyjne programu Visual Studio 2013 VC++ Update 3.5 instalują składniki środowiska uruchomieniowego, które są wymagane do uruchamiania aplikacji w języku C++ skompilowanych przy użyciu programu Visual Studio 2013.

Pakiet redystrybucyjny programu Visual Studio 2012 VC++

Pakiety redystrybucyjne programu Visual Studio 2012 VC++ Update 4 instalują składniki środowiska uruchomieniowego, które są wymagane do uruchamiania aplikacji w języku C++ skompilowanych przy użyciu programu Visual Studio 2012.

Pakiet redystrybucyjny programu Visual Studio 2010 VC++

Pakiet redystrybucyjny programu Microsoft Visual C++ 2010 instaluje składniki środowiska uruchomieniowego bibliotek Visual C++ niezbędnych, aby aplikacje przygotowane w języku Visual C++ uruchomić na komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Visual C++ 2010.

Microsoft Build Tools 2015 Update 3

Podstawowe narzędzia do tworzenia aplikacji zarządzanych. Wcześniej były one częścią oprogramowania .NET Framework, a teraz są dostępne do pobrania osobno.

Opinia