Skip to content

To urządzenie nie jest obecnie obsługiwane w przypadku tych produktów.

//Visual Studio Test Professional
Visual Studio Test Professional2019-04-10T11:08:26-08:00

Subskrypcja programu Visual Studio Test Professional

Dbaj o jakość i współpracę w całym procesie tworzenia aplikacji.

Jakość w centrum procesu tworzenia oprogramowania

Screenshot of test case management

Zarządzanie przypadkami testowymi

Zoptymalizowane zapewnianie jakości

Program Visual Studio Test Professional 2015 udostępnia centrum testów w programie Visual Studio Team Foundation Server i pakiecie Azure DevOps. Koordynuj całość działań związanych z zarządzaniem testami, w tym planowanie, tworzenie ,wykonywanie i śledzenie testów, z jednego miejsca. Centrum testów zapewnia właścicielom produktu i analitykom biznesowym krytyczne informacje o postępie względem zdefiniowanych kryteriów akceptacji i metryk jakości.

Testowanie poznawcze

Uruchamianie, rejestrowanie i tworzenie nowych testów

Program Visual Studio Test Professional 2015 umożliwia wykonywanie testów ad hoc oraz testów poznawczych bez konieczności wstępnego definiowania przypadków testowych ani kroków testów. Narzędzia do testowania poznawczego obejmują rejestrowanie akcji, komentowanie przy użyciu adnotacji, rozbudowane możliwości przechwytywania danych i raportowania usterek. Możesz łatwo tworzyć przypadki testowe z zarejestrowanych testów poznawczych i dodawać je do planów i zestawów testów na potrzeby przyszłych testów manualnych lub automatycznych.

Screenshot of exploratory testing
Screenshot of browser-based testing

Testowanie oparte na przeglądarce

Uruchamianie testów manualnych i akceptacyjnych tylko za pomocą przeglądarki

Uruchamiaj testy ręczne i rejestruj wyniki testów dla każdego kroku testu przy użyciu zestawu narzędzi zoptymalizowanych na potrzeby testerów. Moduł uruchamiający testy z interfejsem sieci Web umożliwia śledzenie wyników testów i kroków testów oraz udostępnia rozbudowane możliwości komentowania i raportowania usterek. Modułu uruchamiającego testy można także użyć na potrzeby testów akceptacyjnych w celu uruchamiania testów i raportowania wyników wykonania przypadków testowych przez kilku testerów wykonujących testy akceptacyjne.

Microsoft Test Manager

Uruchamianie, rejestrowanie i powtarzanie testów manualnych

W pełni konfigurowalny moduł uruchamiający testy przechwytuje szczegółowe zapisy wykonanych kroków, zaobserwowanych zachowań i stanów poszczególnych kroków testu. Wstrzymaj testowanie, aby zgłosić usterkę, nawet jeśli nie jest bezpośrednio związana z bieżącym testem. Wysokiej jakości raporty o usterkach są przekazywane bezpośrednio do zespołu deweloperów i zawierają wszystkie dane techniczne potrzebne do odtworzenia błędu i określenia głównej przyczyny. Rejestruj testy, których późniejsze odtworzenie pozwoli przyspieszyć i zautomatyzować sesje testowania.

Program Microsoft Test Manager jest również dołączony do rozszerzenia programu Test Manager.

Screenshot of Microsoft Test Manager
Screenshot of Release Management

Ciągłe wdrażanie

Szybsze wdrażanie z wyższą jakością

Możliwości programu Release Management ułatwiają automatyzację wdrażania i testowania aplikacji w wielu środowiskach. Zespoły mogą tworzyć definicje wersji i zautomatyzować wdrażanie w powtarzalny i niezawodny sposób, śledząc przy tym równoczesne wersje „w locie”. Włącz automatyczne testy funkcjonalne lub manualne zatwierdzenia do definicji wersji w celu zautomatyzowania procesu tworzenia wersji aż do środowiska produkcyjnego.

Korzyści dla subskrybenta

Zawierają wszystko, czego potrzebuje tester

W ramach subskrypcji programu Visual Studio Test Professional otrzymujesz oprogramowanie i wszystkie udogodnienia potrzebne do panowania nad każdym aspektem kodu, w tym dostęp do podstawowego oprogramowania firmy Microsoft przeznaczonego do programowania i testowania, miesięczne środki na korzystanie z chmury, narzędzia do pracy zespołowej, kursy szkoleniowe, profesjonalną pomoc techniczną i nie tylko.

Graphic of subscriber benefits

Free, fully-featured IDE for students, open-source and individual
developers

Free download

Professional developer tools, services, and subscription benefits for small
teams

Free trial

End-to-end solution to meet demanding quality and scale needs of teams of all
sizes

Free trial

Feedback