Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Program Visual Studio z usługą GitHub Enterprise2023-10-24T10:17:23-07:00

Subskrypcje programu Visual Studio z usługą GitHub Enterprise

Najprostszy sposób, w jaki klienci z umową Enterprise Agreement mogą kupować razem subskrypcje programu Visual Studio i usługę GitHub Enterprise w atrakcyjnej cenie

Wprowadzanie innowacji na dużą skalę

Bezpiecznie wprowadź kod, społeczność i najlepsze rozwiązania open source w swoich projektach w przedsiębiorstwie

Elastyczne kontrolki zabezpieczeń, zgodności i wdrażania ułatwiają Twojemu zespołowi korzystanie z usługi GitHub Enterprise wszędzie, gdzie tego potrzebujesz.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe tworzenia repozytorium

Szybko i łatwo rozpocznij pracę w usłudze Git

Skróć czas zwiększania wydajności usługi Git i zwiększ produktywność dzięki wbudowanej integracji z usługą GitHub dla programu Visual Studio.

Natywne integracje z usługą GitHub i platformą Azure

Planuj inteligentniej i szybciej dostarczaj rozwiązania, korzystając z przepływów pracy zespołowej i zestawu nowoczesnych usług dla deweloperów

Szybko połącz swoje repozytorium w serwisie GitHub z usługą Azure Boards i zacznij łączyć zatwierdzenia i żądania ściągnięcia z elementami roboczymi. Korzystaj z funkcji GitHub Actions dla platformy Azure, aby w prosty sposób tworzyć przepływy pracy kod-chmura dla różnych scenariuszy korzystania z platformy Azure. Dzięki funkcji GitHub Actions dla platformy Azure możesz w swoim repozytorium tworzyć i konfigurować przepływy pracy do kompilowania, testowania, tworzenia pakietów, wydawania i wdrażania na platformie Azure.

Grafika Ent Devops

Opinia