Program Visual Studio z usługą GitHub Enterprise - Visual Studio Skip to content
Program Visual Studio z usługą GitHub Enterprise2020-09-30T12:59:37-07:00

Raport Podejście DevOps w przedsiębiorstwie (2020–21)

Poznaj najlepsze rozwiązania dotyczące wdrażania podejścia DevOps w całym przedsiębiorstwie.

Subskrypcja programu Visual Studio z usługą GitHub Enterprise

Najprostszy sposób zakupu subskrypcji programu Visual Studio razem z usługą GitHub Enterprise w atrakcyjnej cenie dla klientów z umową Enterprise Agreement

Innowacje w wielkiej skali

Bezpiecznie wprowadź kod, społeczność i najlepsze rozwiązania open source w swoich projektach w przedsiębiorstwie

Elastyczne kontrolki zabezpieczeń, zgodności i wdrażania ułatwiają Twojemu zespołowi korzystanie z usługi GitHub Enterprise wszędzie, gdzie tego potrzebujesz.

Github animation image Github Animation

Współpracuj, zarządzaj żądaniami ściągnięcia w serwisie GitHub oraz przeglądaj kod źródłowy bezpośrednio w programie Visual Studio.

Szybko i łatwo rozpocznij pracę w usłudze Git

Zmniejsz czas przygotowań w usłudze Git i zwiększ produktywność dzięki wbudowanym rozszerzeniom usługi GitHub w programie Visual Studio.

Natywne integracje z usługą GitHub i platformą Azure

Planuj inteligentniej i szybciej dostarczaj rozwiązania, korzystając z przepływów pracy zespołowej i zestawu nowoczesnych usług dla deweloperów

Szybko połącz swoje repozytorium w serwisie GitHub z usługą Azure Boards i zacznij łączyć zatwierdzenia i żądania ściągnięcia z elementami roboczymi. Korzystaj z funkcji GitHub Actions dla platformy Azure, aby w prosty sposób tworzyć przepływy pracy kod-chmura dla różnych scenariuszy korzystania z platformy Azure. Dzięki funkcji GitHub Actions dla platformy Azure możesz w swoim repozytorium tworzyć i konfigurować przepływy pracy do kompilowania, testowania, tworzenia pakietów, wydawania i wdrażania na platformie Azure.
Ent Devops Graphic

Opinia