Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Debugowanie na platformie Azure | Visual Studio2023-10-24T10:17:23-07:00

Debugowanie w chmurze

Usuwaj najtrudniejsze błędy dzięki zaawansowanym funkcjom debugowania i diagnostyki

Zrzut ekranu przedstawiający możliwości funkcji Code Lens

Rozumienie kodu

Błyskawiczny dostęp do informacji referencyjnych dotyczących kodu

Zamiast korzystać z wielu okien, aby uzyskać niezbędne informacje, takie jak czas ostatniej modyfikacji lub liczba modyfikacji wiersza kodu, możesz je szybko znaleźć w edytorze kodu. Zobacz odwołania do kodu, elementy robocze, przeglądy kodu i połączone usterki, a także kontaktuj się z autorami kodu oraz odnajduj testy jednostkowe.

Interaktywne punkty przyciągania i punkty rejestrowania

Poznaj dokładne działanie każdego tworzonego wiersza kodu

W przeciwieństwie do debugowania zdalnego z punktami przerwania, punkty przyciągania nie wstrzymują działania aplikacji. Zamiast tego przechwytują migawkę stanu aplikacji i kontynuują działanie. Dzięki temu można używać punktów przyciągania, aby debugować działającą witrynę, z minimalnym wpływem na użytkowników, którzy z niej korzystają. Inna równie nieinwazyjna funkcja nazywana punktami rejestrowania umożliwia wstawianie w aplikacji nowych instrukcji rejestrowania „w locie”, bez żadnych zmian w kodzie ani ponownego wdrażania.

Zrzut ekranu przedstawiający interaktywne punkty przyciągania i punkty rejestrowania
Zrzut ekranu przedstawiający mapowanie aplikacji

Szybkie znajdowanie błędów za pomocą skorelowanych śladów

Funkcja śledzenia błędów w aplikacjach rozproszonych jest teraz wbudowana

Aplikacje rozproszone to nic nowego, ale problemy ze znalezieniem głównej przyczyny wyjątków w systemie rozproszonym nadal były wyzwaniem wymagającym rozwiązania. Do teraz. Dzięki identyfikatorom korelacji wbudowanym w usługę Application Insights nie trzeba już ręcznie śledzić transakcji w wielu mikrousługach ani składnikach. Teraz jest to po prostu część chmury.

Rozwiązywanie problemów z wydajnością za pomocą profilowania produkcji

Dowiedz się, które metody zmniejszają wydajność dla użytkowników

Problemy produkcyjne to nie tylko wyjątki. Problemy z wydajnością mogą powodować równie dużo problemów co wyjątki i być nawet trudniejsze do znalezienia. W prosty sposób popraw wydajność aplikacji za pomocą narzędzia Application Insights Profiler.

Zrzut ekranu przedstawiający rozwiązywanie problemów z wydajnością za pomocą profilowania produkcji

Opinia