Skip to content
Współpraca | Visual Studio2020-03-25T12:08:18-07:00

Współpraca nad kodem

graphic for flexible version control

Elastyczna i rozszerzalna kontrola wersji

Rozproszona lub scentralizowana, z rozszerzeniami

Użyj repozytorium Git na potrzeby rozproszonej kontroli wersji lub wybierz program Team Foundation Version Control (TFVC), aby zarządzać wersjami w sposób scentralizowany. Dodaj rozszerzenie GitHub, AnkhSVN lub inne, aby ulepszyć środowisko pracy.

Zaawansowane funkcji obsługi usługi Git

Wbudowane polecenia usługi Git

Szybko klonuj kod z repozytorium online w witrynie GitHub, usłudze Azure DevOps lub innym miejscu. Twórz repozytoria i zarządzaj usługą Git za pośrednictwem zmian i zatwierdzonego kodu w zintegrowanym środowisku projektowym.

History graph screenshot
Screenshot of various links for seamless workflow

Bezproblemowa integracja przepływu pracy

Linki do zadań, usterek, scenariuszy, żądań ściągnięcia i kompilacji

Zastanawiasz się, czy usterka została naprawiona w wersji produkcyjnej? Skojarz usterki i zadania z kodem, aby sprawdzić, czy usterka naprawiona w ostatnim tygodniu została uwzględniona w dzisiejszym wydaniu. A wszystko to bez zamykania programu Visual Studio.

Proste zarządzanie repozytoriami

Wiele kont w jednym miejscu

Przełączanie między wieloma kontami Microsoft i służbowymi jest proste. Dodaj wszystkie swoje konta do programu Visual Studio i uzyskuj dostęp do zasobów bez konieczności osobnego logowania się do każdego z nich.

Multiple account login screenshot
CodeLens code map screenshot

Współpraca w kontekście

Historia kodu w zasięgu ręki

Poznaj dokładnie zmiany kodu bez zamykania edytora. Wyszukuj odwołania, połączone usterki, elementy robocze, przeglądy kodu i nie tylko bez zamykania edytora dzięki wskaźnikom CodeLens.

Współpraca w czasie rzeczywistym

Łącz się z sesjami współpracowników za pomocą rozszerzenia Live Share. Szybko znajduj przyczyny problemów, pozwalając swojemu zespołowi na nawigowanie, ustawianie punktów przerwań i wpisywanie w sesji edytora.

Screenshot of 2 users editing the same code section

Bezpłatne, w pełni wyposażone środowisko IDE dla uczniów i studentów, deweloperów oprogramowania typu open-source i dla indywidualnych deweloperów

Pobierz bezpłatnie

Profesjonalne narzędzia dla deweloperów, usługi i korzyści z subskrypcji dla małych zespołów

Bezpłatna wersja próbna

Kompletne rozwiązanie dla zespołów dowolnego rozmiaru, spełniające ich wysokie wymagania co do jakości i skalowania

Bezpłatna wersja próbna

Opinia