Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Współpraca | Visual Studio2023-05-15T12:52:35-07:00

Współpraca nad kodem

Płynnie zarządzaj swoim kodem i współpracuj w dowolny sposób

Elastyczna i rozszerzalna kontrola wersji

Użyj repozytorium Git na potrzeby rozproszonej kontroli wersji lub wybierz kontrolę wersji serwera Team Foundation (TFVC) do scentralizowanej kontroli wersji wbudowanej. Skorzystaj z wbudowanej integracji usług GitHub i Azure DevOps dla dostawcy zdalnego lub zainstaluj rozszerzenia, aby ulepszyć środowisko dla innych dostawców kontroli wersji.

Deweloperzy mogą dodać swój kod do usług Git i GitHub za pomocą jednego kliknięcia, tworząc nowe repozytorium GitHub, które jest domyślnie prywatne. Ponadto użytkownicy mogą wybrać utworzenie lokalnego tylko repozytorium Git lub dodać swój kod do istniejącego zdalnego repozytorium na GitHub i Azure DevOps.

Deweloperzy mogą teraz uzyskiwać dostęp do swoich ulubionych funkcji usługi Git przy użyciu nowego menu usługi Git najwyższego poziomu, dostępnego za pomocą skrótu klawiaturowego Alt+G. Użytkownicy mogą również łatwo przełączać się między lokalnymi repozytoriami Git przy użyciu podmenu lokalnych repozytoriów.

Nowe środowisko Git zawiera rozbudowane okno repozytorium, które ułatwia wizualizowanie i zarządzanie Twoim repozytorium. Okno repozytorium jest dostępne przez menu Git, menu Widok, pasek stanu i link wychodzący/przychodzący w oknie zmian Git.

Subscriber benefits

Ulepszone środowisko rozwiązywania konfliktów

Deweloperzy mogą teraz łatwo porównać wiersze przy użyciu nowej funkcji „Pokaż różnice w słowach”. Od teraz można zaakceptować wszystkie zmiany bieżące lub przychodzące przy użyciu jednego kliknięcia.

Współpraca w czasie rzeczywistym

Łącz się z sesjami współpracowników za pomocą rozszerzenia Live Share. Szybko znajduj przyczyny problemów, pozwalając swojemu zespołowi na nawigowanie, ustawianie punktów przerwań i wpisywanie w sesji edytora.

Zrzut ekranu przedstawiający 2 użytkowników edytujących tą samą sekcję kodu

Opinia