Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Produktywność w programie .NET | Visual Studio2021-10-18T14:46:45-07:00

Produktywność w programie .NET dzięki programowi Visual Studio 2022

Program Visual Studio 2022 udostępnia wiele funkcji, które umożliwiają zwiększenie wydajności podczas tworzenia i wprowadzania innowacji w językach C# i Visual Basic.

zrzut ekranu przedstawiający szybkie nawigowanie po kodzie

Zaawansowana analiza kodu na żywo

Analiza kodu przeprowadza inspekcję kodu C# i Visual Basic pod kątem stylu, jakości, łatwości utrzymania i innych problemów. Analiza kodu jest wykonywana w czasie projektowania dla wszystkich otwartych plików, więc otrzymujesz informacje o naruszeniach w kodzie natychmiast podczas jego pisania oraz możesz zastosować jedną z wielu refaktoryzacji, szybkich akcji i poprawek kodu w celu usunięcia naruszenia.

Szybkie akcje i refaktoryzacje (Ctrl+.)
Oczyszczanie kodu (Ctrl+K,E)
Formatuj zaznaczenie (Ctrl+E,F)
Formatuj dokument (Ctrl+E,D)
Otwórz listę błędów (Ctrl+W,E)
Przejdź do następnego błędu/odwołania/itd. (F8)
zrzut ekranu przedstawiający zaawansowaną analizę kodu na żywo
zrzut ekranu przedstawiający zaawansowaną funkcję IntelliSense

Zaawansowana funkcja IntelliSense

Funkcja IntelliSense udostępnia różne funkcje edytowania kodu, w tym uzupełnianie kodu, informacje o parametrach i listy składowych. Funkcja IntelliSense obsługuje filtrowanie i wyróżnianie, które ułatwia znajdowanie szukanych elementów, szczególnie w interfejsach API i kodzie, którego nie znasz.

Live Unit Testing

Funkcja Live Unit Testing w programie Visual Studio Enterprise podczas pisania automatycznie uruchamia w tle odpowiednie testy jednostkowe. Pokazuje także w czasie rzeczywistym informacje o wierszach kodu testowanych przez testy jednostkowe kończące się powodzeniem i niepowodzeniem. Ogromnie zwiększa to efektywność pisania i konserwacji testów jednostkowych.

Zrzut ekranu przedstawiający funkcję Live Unit Testing dla języka Visual Basic
zrzut ekranu przedstawiający debugowanie

Ulepszone debugowanie

Użyj nowego pomocnika wyjątków, aby analizować informacje o wyjątkach, szybko uzyskiwać informacje pomagające w rozwiązywaniu problemów i dostosowywać warunki w celu kontrolowania środowiska debugowania. Nowy gest Uruchom do kliknięcia upraszcza środowisko debugowania, usuwając konieczność dodawania tymczasowych punktów przerwania.

Przełącz punkt przerwania (F9)
Wkrocz do (F10)
Przekrocz (F11)

Wskazówki w tekście

Wyświetlane w tekście wizualizacje wskazówek dotyczących nazw parametrów oraz wskazówek dotyczących typów literałów, rzutowanych literałów i tworzonych wystąpień obiektów przed każdym argumentem w wywołaniach funkcji, zmiennych z wnioskowanymi typami i typów parametrów wyrażeń lambda.

Wyświetl wskazówki dotyczące typów i nazw parametrów w tekście, naciskając klawisze Alt+F1
Włącz wskazówki w tekście, wybierając pozycję Narzędzia > Opcje > Edytor tekstów > C# lub Basic > Zaawansowane > Wyświetlaj wskazówki dotyczące nazw parametrów w tekście i Wyświetlaj wskazówki dotyczące typów w tekście
zrzut ekranu przedstawiający wskazówki w tekście
zrzut ekranu przedstawiający analizę kodu

Niestandardowa analiza kodu

Nie widzisz analizatora lub refaktoryzacji, których potrzebujesz? Napisz własny analizator Roslyn i poprawkę kodu.

Bezpłatne, w pełni wyposażone środowisko IDE dla uczniów, deweloperów typu open source i indywidualnych deweloperów

Pobierz bezpłatnie

Profesjonalne narzędzia deweloperskie, usługi i korzyści z subskrypcji dla małych zespołów

Bezpłatna wersja próbna

Kompletne rozwiązanie dla zespołów dowolnej wielkości, spełniające ich wysokie wymagania co do jakości i skalowania

Bezpłatna wersja próbna

Opinia