Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Narzędzia programistyczne środowiska Node.js | Visual Studio2020-10-20T10:34:42-07:00

Narzędzia Node.js dla programu Visual Studio

Zmień program Visual Studio w zaawansowane środowisko do programowania na platformie Node.js

screenshot of project templates

Szablony projektów

Szybkie wdrożenie

Rozpocznij budowanie aplikacji Node.js w programie Visual Studio, używając wbudowanych szablonów projektów. Alternatywnie możesz użyć znanych narzędzi wiersza polecenia do tworzenia szkieletów w celu wygenerowania projektu i zaimportowania go do programu Visual Studio za pomocą kilku kliknięć.

IntelliSense

Rozumienie kodu

Użyteczne i składniowo poprawne uzupełnienia kodu dostarczane przez zaawansowany aparat IntelliSense, który statycznie analizuje kod Node.js i używane pakiety.

screenshot of IntelliSense
screenshot of npm integration

Integracja z menedżerem npm

Możliwość używania menedżera npm wszędzie

Preferujesz interakcje z menedżerem npm w zaawansowanym interfejsie użytkownika, za pośrednictwem wiersza polecenia albo z użyciem obu tych metod? Wszystkie te możliwości są obsługiwane. Szybko wyszukuj i instaluj pakiety za pomocą zaawansowanego interfejsu użytkownika, eksploruj pakiety i ich zależności z widoku drzewa npm i otrzymuj ostrzeżenia, gdy brakuje zależności.

Okno Interaktywne

Szybsze iterowanie

Wprowadzaj kod Node.js i natychmiastowo uzyskuj wyniki w oknie Interaktywne Node.js (zwanym również oknem REPL). Możesz korzystać z tych samych wbudowanych modułów, składni i zmiennych co w skrypcie Node.js. Oczywiście w kodzie masz do dyspozycji pełne wyróżnianie składni i funkcję IntelliSense — tak jak w edytorze.

screenshot of Interactive Window
screenshot of Visual Studio’s interactive debugger

Zaawansowane debugowanie

Zdalne i lokalne w każdym systemie operacyjnym

Interaktywny debuger w programie Visual Studio pozwala krokowo wykonywać kod z użyciem punktów przerwania i automatycznych powiadomień o wyjątkach. Zaawansowane funkcje obejmują warunkowe punkty przerwania, punkty śledzenia, liczniki trafień, możliwość kontynuowania po edycji i zdalne debugowanie w różnych systemach operacyjnych (Linux/macOS/Windows).

Profilowanie

Śledzenie problemów z wydajnością

Raporty profilowania zawierają widoki różnych poziomów struktury aplikacji — od kodu źródłowego do procesów — oraz dane wykonania programu z wywołujących i wywoływanych funkcji dla konkretnej funkcji w drzewie całej aplikacji.

screenshot of profiling reports
screenshot of Node.js Tools for Visual Studio

Testowanie jednostek

Twoje własne środowisko testowe

Wtyczka Node.js Tools for Visual Studio obejmuje obsługę odnajdywania i wykonywania testów jednostkowych. Pozwala to opracowywać, uruchamiać, debugować i filtrować testy jednostkowe bez konieczności przechodzenia do wiersza polecenia. Użyj środowiska mocha lub rozszerz program Visual Studio, aby pracować z ulubionym środowiskiem testów jednostkowych.

Integracja języka TypeScript

Twórz niezawodne aplikacje

Język TypeScript to nadzbiór języka JavaScript, którego kompilacja generuje dane wyjściowe w postaci czystego kodu JavaScript. Dodano w nim opcjonalne typy, klasy i moduły, które pozwalają pisać kod łatwiejszy w konserwacji oraz korzystać z bardziej zaawansowanych narzędzi. Wtyczka Node.js for Visual Studio zapewnia pełną obsługę (od funkcji IntelliSense do testów jednostkowych) w zakresie pracy z językiem TypeScript w aplikacjach Node.js.

screenshot of TypeScript integration
screenshot of Team Explorer

Kontrola źródła

Bez konieczności pracy w wierszu polecenia

Zarządzaj projektami, oczekującymi zmianami i gałęziami w repozytoriach Git/TFS za pomocą programu Team Explorer. Oprócz tego możesz wypróbować wiele rozszerzeń kontroli źródła dostępnych dla programu Visual Studio.

Integracja z chmurą

Tworzenie i wdrażanie w mniej niż 5 minut

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje internetowe napisane w technologii Node.js oraz debuguj je z poziomu swojego komputera, gdy są one uruchomione na serwerze z systemem Linux lub Windows. Oprócz tego możesz skorzystać ze ścisłej integracji programu Visual Studio z wieloplatformowymi usługami platformy Azure dla technologii Node.js — nawet gdy nie wdrażasz rozwiązania na platformie Azure (np. w celu monitorowania wydajności i użycia aktywnej aplikacji za pomocą usługi Application Insights).

screenshot of integration with cross-platform Azure services for Node.js
screenshot of JavaScript and Node.js extensions

Dostosowywanie narzędzi

Rozszerzenia dla programów grunt, gulp i więcej

Zwiększ możliwości swojego środowiska z użyciem wielu rozszerzeń w językach JavaScript i Node.js dostępnych w Galerii programu Visual Studio. Popularne rozszerzenia obejmują:

Bezpłatne i w wersji „open source”

Dołącz do społeczności usługi GitHub

Wtyczka Node.js for Visual Studio to bezpłatne i dostępne w wersji „open source” rozszerzenie programu Visual Studio wspierane przez firmę Microsoft i społeczność. Bez przerwy pracujemy nad ulepszaniem środowiska Node.js w programie Visual Studio i czekamy na Twoje pomysły i opinie (szczególnie te nadsyłane w postaci żądań ściągnięcia).

screenshot of Node.js Tools for Visual Studio

Bezpłatne, w pełni wyposażone środowisko IDE dla uczniów, deweloperów typu open source i indywidualnych deweloperów

Pobierz bezpłatnie

Profesjonalne narzędzia deweloperskie, usługi i korzyści z subskrypcji dla małych zespołów

Bezpłatna wersja próbna

Kompletne rozwiązanie dla zespołów dowolnej wielkości, spełniające ich wysokie wymagania co do jakości i skalowania

Bezpłatna wersja próbna

Opinia