Skip to content
Home/Wersja Community wygasła. Czy muszę kupić licencję?
Wersja Community wygasła. Czy muszę kupić licencję?2018-08-13T14:11:58-07:00

Skorzystaj z pomocy dotyczącej programu Visual Studio

Często zadawane pytania dotyczące najczęściej występujących problemów

Wersja Community wygasła. Czy muszę kupić licencję?

Nie, korzystanie z wersji Community jest bezpłatne w przypadku wielu scenariuszy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Jeśli podczas instalacji wersji Community pojawi się monit o licencję, być może trzeba będzie zalogować się w celu odblokowania środowiska IDE. Postępuj zgodnie z instrukcjami dostępnymi tutaj.

Linki pomocy technicznej

Opinia