Skip to content
Hello World w języku C++ w programie Visual Studio 20172019-06-28T10:00:17-07:00

Skorzystaj z pomocy dotyczącej programu Visual Studio

Często zadawane pytania dotyczące najczęściej występujących problemów

Hello World w języku C++ w programie Visual Studio 2017

Dziękujemy za pobranie programu Visual Studio. Rozpocznij swoją pierwszą podróż po języku C++!

 1. Na początek poznaj układ i widoki wyświetlane po uruchomieniu programu Visual Studio 2017:

  screenshot of Visual Studio 2017 launch window

 2. Następnie zapoznaj się ze standardowym procesem kompilacji dla projektu programu Visual Studio:graphic for standard build process for a Visual Studio project
 3. Jeśli język C++ nie jest jeszcze zainstalowany w programie Visual Studio, musisz zainstalować pakiet roboczy Programowanie aplikacji klasycznych w języku C++ za pośrednictwem Instalatora programu Visual Studio:

  screenshot of Desktop development with C++ installer

 4. Gdy zainstalujesz pakiet roboczy Programowanie aplikacji klasycznych w języku C++, możesz wybrać szablon Aplikacja konsoli Win32 i utworzyć projekt HelloWorld:

  screenshot of Win32 Console Application

 5. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyjść z Kreatora aplikacji Win32

  screenshot of Win32 Application Wizard

 6. Możesz zobaczyć swój pierwszy projekt C++:

  screenshot of C++ project

 7. Zastąp kod następującym kodem:

  #include "stdafx.h"
  #include <iostream> 
  using namespace std;  
  
    int main()   
    {  
      cout << "Hello World! ";  
      return 0;   
    }
  
 8. Następnie dodaj punkt przerwania, klikając szary obszar przed wierszem 12:

  screenshot of breakpoint

 9. Skompiluj i uruchom projekt, klikając zielony trójkąt na pasku narzędzi (Lokalny debuger Windows) lub naciskając klawisz F5. Program Visual Studio umożliwia kompilowanie i debugowanie jednym kliknięciem.

  Kliknij przycisk Tak, aby skompilować projekt:

  screenshot of build and debugging window

 10. W oknie konsoli zobaczysz tekst „Hello World!”.

  screenshot of console window.

Rozwiązywanie problemów:

Jeśli okno konsoli jest natychmiast zamykane, należy ustawić punkt przerwania w kroku 8.

Jeśli korzystasz z systemu Windows 8.1, ponownie uruchom instalatora programu Visual Studio, kliknij kolejno pozycje Modyfikuj i Wybierz języki, a następnie wybierz pozycję C++.

Gratulujemy pierwszego projektu C++!

Linki pomocy technicznej

Opinia