Skip to content
Hello World w języku C++ w programie Visual Studio 20192019-05-07T14:23:40-07:00

Skorzystaj z pomocy dotyczącej programu Visual Studio

Często zadawane pytania dotyczące najczęściej występujących problemów

Hello World w języku C++ w programie Visual Studio 2019

Dziękujemy za pobranie programu Visual Studio. Rozpocznij swoją pierwszą podróż po języku C++!

 1. Na początek poznaj układ i widoki wyświetlane po uruchomieniu programu Visual Studio 2019.

  Screenshot of Visual Studio 2019 launch window

 2. Następnie zapoznaj się ze standardowym procesem kompilacji dla projektu programu Visual Studio.

  Graphic depiction of standard build process for a Visual Studio project

 3. Jeśli język C++ nie jest jeszcze zainstalowany w programie Visual Studio, musisz zainstalować pakiet roboczy Programowanie aplikacji klasycznych w języku C++ za pośrednictwem Instalatora programu Visual Studio.

  Screenshot of the Desktop development with C++ installer option selected

 4. Po zainstalowaniu pakietu roboczego „Programowanie aplikacji klasycznych w języku C++” otwórz program Visual Studio 2019 i kliknij pozycję Utwórz nowy projekt, aby rozpocząć tworzenie swojego projektu HelloWorld.

  Screenshot of the Create a new project dialog

 5. Jako język wybierz opcję C++, jako platformę wybierz system Windows, a jako typ projektu wybierz opcję Konsola. Następnie wybierz pozycję Aplikacja konsolowa i kliknij przycisk Dalej.

  Create new project dialog box with C++ selected as the Language, Windows selected as the platform, Console selected as the Project type, and the Console App option selected

 6. W polu nazwy projektu wpisz „HelloWorld” i kliknij przycisk Utwórz.

  Screenshot of the Configure your new project dialog with the project name specified as HelloWorld.

 7. Możesz zobaczyć swój pierwszy projekt C++.

  Screenshot of the first C++ project

 8. Zastąp kod następującym kodem:
  #include "stdafx.h"
  #include <iostream> 
  using namespace std;  
  
    int main()   
    {  
      cout << "Hello World! ";  
      return 0;   
    }
  

  Updated code for the HelloWorld project

 9. Skompiluj i uruchom projekt, klikając zielony trójkąt na pasku narzędzi (Lokalny debuger Windows) lub naciśnij klawisz F5, aby uruchomić w trybie debugowania. Użyj klawiszy Ctrl+F5, aby uruchomić w trybie zwalniania. Program Visual Studio umożliwia kompilowanie i debugowanie jednym kliknięciem. Kliknij przycisk Tak, aby skompilować projekt.
 10. W oknie konsoli zobaczysz tekst „Hello World!”.

  Screenshot of Hello World displayed in the console window

Informacje dotyczące rozwiązywania problemów:

Jeśli okno konsoli jest natychmiast zamykane, należy ustawić punkt przerwania w wierszu 8 w kroku 7.

Jeśli korzystasz z systemu Windows 8.1, ponownie uruchom instalatora programu Visual Studio, kliknij kolejno pozycje Modyfikuj i Wybierz języki, a następnie wybierz pozycję C++.

Gratulujemy pierwszego projektu C++!

Linki pomocy technicznej

Opinia