Skip to content
Hello World w języku C++ w programie Visual Studio 20152019-06-28T09:59:06-07:00

Visual Studio 2015 — FAQ

Jak możemy pomóc?

Hello World w języku C++ w programie Visual Studio 2015

Dziękujemy za pobranie programu Visual Studio. Rozpocznij swoją pierwszą podróż po języku C++!

 1. Na początek poznaj układ i widoki wyświetlane po uruchomieniu programu Visual Studio 2015:screenshot of Visual Studio 2015
 2. Następnie zapoznaj się ze standardowym procesem kompilacji dla projektu programu Visual Studio:VS 2015 build process
 3. Rozpocznij kompilowanie pierwszego projektu C++, wybierając szablon projektu. Jeśli język C++ nie jest jeszcze zainstalowany w programie Visual Studio, należy zainstalować narzędzia środowiska Visual C++ 2015 dla komputerów z systemem Windows:screenshot of Visual C++ 2015 Tool for Win Desktop
 4. Po zainstalowaniu narzędzi środowiska Visual C++ 2015 dla komputerów z systemem Windows możesz wybrać szablon Aplikacja konsoli Win32 i utworzyć projekt HelloWorld:screenshot of Win32ConsoleApplication
 5. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyjść z Kreatora aplikacji Win32screenshot of Win32 Application Wizard
 6. Możesz zobaczyć swój pierwszy projekt C++:screenshot of C++ project
 7. Zastąp kod następującymi wierszami:

  #include "stdafx.h"
  #include <iostream> 
  using namespace std;  
  
    int main()   
    {  
      cout << "Hello World! ";  
      return 0;   
    }
  
 8. Następnie dodaj punkt przerwania, klikając szary obszar przed wierszem 12:breakpoint
 9. Skompiluj i uruchom projekt, klikając zielony trójkąt na pasku narzędzi (Lokalny debuger Windows) lub naciskając klawisz F5. Program Visual Studio umożliwia kompilowanie i debugowanie jednym kliknięciem. Kliknij przycisk Tak, aby skompilować projekt:

  build

 10. W oknie konsoli zobaczysz tekst „Hello World!”.hello world

Rozwiązywanie problemów:

Jeśli okno konsoli jest natychmiast zamykane, należy ustawić punkt przerwania w kroku 8.

Jeśli korzystasz z systemu Windows 8.1, ponownie uruchom instalatora programu Visual Studio, kliknij kolejno pozycje Modyfikuj i Wybierz języki, a następnie wybierz pozycję C++.

Gratulujemy pierwszego projektu C++! Daj nam znać, czy ten artykuł był pomocny, czy nie. Dziękujemy!

Powrót do pomocy technicznej

Opinia