Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Narzędzia programistyczne gier Unity | Visual Studio2024-03-11T13:58:27-07:00

Tworzenie gier Unity w programie Visual Studio

Zmień program Visual Studio w zaawansowane środowisko programistyczne dla aparatu Unity

Zrzut ekranu przedstawiający tworzenie gier Unity

Tworzenie gier Unity

Tworzenie gier na wiele platform i zawartości interaktywnej

Zintegrowany aparat Unity to niezrównana platforma do tworzenia gier 2D i 3D oraz zawartości interaktywnej. Po utworzeniu gry lub zawartości interaktywnej możesz ją opublikować na 21 platformach, w tym na wszystkich platformach mobilnych, WebGL, na komputerach Mac, PC i Linux, w Internecie i na konsolach.

Pisanie skryptów aparatu Unity w języku C#

Funkcja IntelliSense, nawigowanie po kodzie dla języka C#

Program Visual Studio udostępnia zaawansowane funkcje programistom języka C#. Szybkie i precyzyjne pisanie kodu przy użyciu funkcji IntelliSense. Łatwe nawigowanie po skryptach i korzystanie z zaawansowanych możliwości refaktoryzacji.

Zrzut ekranu przedstawiający skrypty aparatu Unity w języku C#
Zrzut ekranu przedstawiający debugowanie w programie Visual Studio

Debugowanie w programie Visual Studio

Światowej klasy funkcje debugowania gier Unity w programie Visual Studio

Program Visual Studio zapewnia zaawansowane środowisko debugowania gier tworzonych przy użyciu aparatu Unity. Szybko identyfikuj problemy, debugując gry Unity w programie Visual Studio — ustawiaj punkty przerwania oraz obliczaj wartości zmiennych i złożonych wyrażeń.

Większa wydajność

W pełni funkcjonalne środowisko IDE dla aparatu Unity

Dostosuj środowisko kodowania dokładnie do swoich potrzeb — wybierz ulubiony motyw, kolor, czcionki oraz pozostałe ustawienia. Dodatkowo możesz szybko tworzyć metody skryptu Unity w programie Visual Studio, korzystając z kreatorów implementowania klas MonoBehaviour i szybkich klas MonoBehaviour. Przeglądaj projekty tak samo jak w Eksploratorze projektu środowiska Unity.

Zrzut ekranu przedstawiający tworzenie metody skryptu

Opinia