Skip to content
Środowisko IDE programu Visual Studio i platforma Azure| Visual Studio2020-09-03T10:26:57-07:00

Uzyskaj najpełniejsze środowisko chmury

Wprowadź możliwości chmury do wszystkich swoich aplikacji

Rozpocznij za darmo

Wdrażaj łatwo i szybko

Rozpocznij opracowywanie dla chmury bezpośrednio na swojej stacji roboczej za pomocą prostej integracji z platformą Azure. Twórz aplikacje lokalnie — bez logowania się na platformę Azure — za pomocą emulatorów i szablonów szybkiego startu. Gdy aplikacja będzie gotowa do wypróbowania w chmurze, kliknięcie projektu prawym przyciskiem myszy spowoduje jego bezpośrednie opublikowanie na platformę Azure z programu Visual Studio.

Deploy easily and rapidly
Screenshot of Scale out App Service plan

Skaluj od swojego pierwszego użytkownika do milionowego lub miliardowego

Bez wysiłku skaluj w górę, aby zaspokoić rosnący popyt, lub skaluj w dół, aby obciąć koszty. Wdrażaj w centrach danych na całym świecie. Gdy uruchamiasz swój kod na platformie Azure, jest on gotów, aby rosnąć wraz z Tobą.

Zapewnij bezpieczeństwo

Dzięki platformie Azure bezpieczeństwo i prostota idą ręka w rękę. Buduj bezpieczne aplikacje, wykorzystując taką funkcjonalność platformy Azure, jak usługa Key Vault i usługa zarządzania tożsamościami opartymi na oświadczeniach. Buduj zaufanie klientów, przechowując ich ważne dane w chmurze, która zdobyła więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca.

Screenshot of key vault
Screenshot of application map

Naprawiaj problemy zanim Twoi użytkownicy cokolwiek zauważą

Diagnozuj i debuguj aplikacje w środowisku produkcyjnym bez konieczności odtwarzania go lokalnie przez szybkie przyłączenie debugera zdalnego programu Visual Studio. Debuguj błędy, które są trudne do odtworzenia lub występują we wdrożeniu, przez rejestrowanie konkretnych zdarzeń.

Użyj swojej istniejącej aplikacji lub zbuduj nową

Dostrój swoją istniejącą aplikację programu .NET Framework, aby cieszyć się wszystkimi wspaniałymi zaletami platformy Azure. Alternatywnie użyj uproszczonego programu .NET Core, aby utworzyć nową, przygotowaną do działania w chmurze aplikację, która wykorzystuje wszystkie najnowsze technologie, takie jak mikrousługi i funkcje nieużywające serwera. W dowolnym przypadku rozpoczęcie jest szybkie i łatwe.

New project for Azure functions screenshot
Screenshot of Visual Studio debugger

Wszystko ze środowiska IDE programu Visual Studio, co już znasz i lubisz

Narzędzia wdrażania platformy Azure są wbudowane w program Visual Studio. Używaj tego samego znajomego debugera do rozwiązywania problemów z kodem bez względu na to, czy działa on bezpośrednio na Twojej stacji roboczej, czy też w kontenerze. Publikuj bezpośrednio na platformie Azure lub skonfiguruj potok ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, aby skompilować i wdrożyć swój kod w chmurze. A wszystko to bez zamykania środowiska IDE programu Visual Studio.

Rozpocznij za darmo

Wykorzystaj środki na korzystanie z platformy Azure dołączone do subskrypcji programu Visual Studio, aby rozpocząć na platformie Azure. Nie masz subskrypcji programu Visual Studio? Zarejestruj się i odbierz 200 USD środków.

Screenshot of notification of credit remaining

Rozpocznij tworzenie aplikacji na platformie Azure

Tworzenie aplikacji dla platformy Azure to jednolity i zintegrowany proces mający miejsce w środowisku IDE, które znasz i lubisz.
Program Visual Studio 2019 zawiera wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia tworzenia aplikacji na platformie Azure. Włącz pakiet roboczy platformy Azure w programie Visual Studio 2019 — i możesz rozpocząć pracę.

Bezpłatne, w pełni wyposażone środowisko IDE dla uczniów i studentów, deweloperów oprogramowania typu open-source i dla indywidualnych deweloperów

Pobierz bezpłatnie

Profesjonalne narzędzia dla deweloperów, usługi i korzyści z subskrypcji dla małych zespołów

Bezpłatna wersja próbna

Kompletne rozwiązanie dla zespołów dowolnego rozmiaru, spełniające ich wysokie wymagania co do jakości i skalowania

Bezpłatna wersja próbna

Opinia