Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Środowisko IDE programu Visual Studio i platforma Azure| Visual Studio2024-03-11T13:58:27-07:00

Uzyskaj najpełniejsze środowisko chmury

Wprowadź możliwości chmury do wszystkich swoich aplikacji

Wdrażaj łatwo i szybko

Rozpocznij opracowywanie dla chmury bezpośrednio na swojej stacji roboczej za pomocą prostej integracji z platformą Azure. Twórz aplikacje lokalnie — bez logowania się do platformy Azure — za pomocą emulatorów i szablonów szybkiego startu. Gdy aplikacja będzie gotowa do wypróbowania w chmurze, kliknięcie projektu prawym przyciskiem myszy spowoduje jego bezpośrednie opublikowanie na platformie Azure z programu Visual Studio.

Skaluj od swojego pierwszego użytkownika do milionowego lub miliardowego

Bez wysiłku skaluj w górę, aby zaspokoić rosnący popyt, lub skaluj w dół, aby obciąć koszty. Wdrażaj w centrach danych na całym świecie. Gdy uruchamiasz swój kod na platformie Azure, jest on gotów, aby rosnąć wraz z Tobą.

Zrzut ekranu przedstawiający plan skalowania w poziomie usługi App Service

Zapewnij bezpieczeństwo

Dzięki platformie Azure bezpieczeństwo i prostota idą ręka w rękę. Buduj bezpieczne aplikacje, wykorzystując taką funkcjonalność platformy Azure, jak usługa Key Vault i usługa zarządzania tożsamościami opartymi na oświadczeniach. Buduj zaufanie klientów, przechowując ich ważne dane w chmurze, która zdobyła więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca.

Naprawiaj problemy zanim Twoi użytkownicy cokolwiek zauważą

Diagnozuj i debuguj aplikacje w środowisku produkcyjnym bez konieczności odtwarzania ich lokalnie przez szybkie przyłączenie zdalnego debugera programu Visual Studio. Debuguj błędy, które są trudne do odtworzenia lub występują we wdrożeniu, przez rejestrowanie konkretnych zdarzeń.

Użyj swojej istniejącej aplikacji lub zbuduj nową

Dostrój swoją istniejącą aplikację programu .NET Framework, aby cieszyć się wszystkimi wspaniałymi zaletami platformy Azure. Alternatywnie użyj uproszczonego programu .NET Core, aby skompilować nową, przygotowaną do działania w chmurze aplikację, która wykorzystuje wszystkie najnowsze technologie, takie jak mikrousługi i funkcje bezserwerowe. W dowolnym przypadku rozpoczęcie jest szybkie i łatwe.

Wszystko ze środowiska IDE programu Visual Studio, co już znasz i lubisz

Narzędzia wdrażania platformy Azure są wbudowane w program Visual Studio. Używaj tego samego znajomego debugera do rozwiązywania problemów z kodem bez względu na to, czy działa on bezpośrednio na Twojej stacji roboczej, czy też w kontenerze. Publikuj bezpośrednio na platformie Azure lub skonfiguruj potok ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, aby skompilować i wdrożyć swój kod w chmurze. A wszystko to bez zamykania środowiska IDE programu Visual Studio.

Rozpocznij za darmo

Wykorzystaj środki na korzystanie z platformy Azure dołączone do subskrypcji programu Visual Studio, aby rozpocząć na platformie Azure. Nie masz subskrypcji programu Visual Studio? Zarejestruj się i odbierz 200 USD środków.

Rozpocznij tworzenie na platformie Azure

Tworzenie aplikacji na platformie Azure to bezproblemowe i zintegrowane środowisko w środowisku IDE, które znasz i uwielbiasz. Program Visual Studio 2022 zawiera wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia tworzenia na platformie Azure. Włącz pakiet roboczy platformy Azure w programie Visual Studio 2022 — i możesz rozpocząć pracę.

Pakiety NuGet

Źródło w usłudze GitHub

Dokumentacja

Opinia