Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Programowanie na platformie .NET | Visual Studio2023-05-15T12:52:36-07:00

Opracowywanie aplikacji .NET

Twórz aplikacje internetowe i natywne dla wielu systemów operacyjnych i urządzeń z językiem C#, F# lub Visual Basic

Zainstaluj platformy i narzędzia potrzebne do tworzenia aplikacji platformy .NET

  • Zawiera składniki do tworzenia aplikacji klasycznych w technologii .NET, aplikacji ASP.NET i aplikacji internetowych
  • Uzyskaj uproszczoną instalację
  • Dodaj więcej składników podczas instalacji lub
Zrzut ekranu z wideo wprowadzającego do programu Visual Studio

Pobierając, akceptujesz warunki licencjonowania dla wybranej poniżej wersji Visual Studio. Oferujemy również możliwość pobierania oprogramowania za pomocą programu Visual Studio. To oprogramowanie jest licencjonowane oddzielnie, tak jak zostało to określone w 3rd Uwagach dotyczących innych firm lub w towarzyszącej mu licencji. Pobierając, akceptujesz również te licencje.

Czy chcesz zamiast tego kodować w innym języku?

Pobierz program Visual Studio dla systemu Windows i wybierz potrzebne narzędzia.

Zrzut ekranu języków C# i Visual Basic

C# i Visual Basic

Wydajne, uniwersalne, bezpieczne, zorientowane obiektowo, typu „open source”

Języki C# i Visual Basic to języki programowania przeznaczone do tworzenia różnych aplikacji działających w środowisku .NET. Języki te są wydajne, bezpieczne i zorientowane obiektowo. Są one oparte na platformie .NET Compiler Platform „Roslyn”, która udostępnia rozbudowane interfejsy API analizy kodu i to wszystko jest typu open source w usłudze GitHub.

F#

Programowanie proste, efektywne, bogate w dane i skoncentrowane na funkcjonalności

F# to międzyplatformowy, funkcjonalny język programowania typu open source, który umożliwia deweloperom rozwiązywanie problemów z obliczaniem przy użyciu prostego, łatwego w obsłudze i niezawodnego kodu. Język F# jest dostępny w usłudze GitHub, a wiele narzędzi i bibliotek jest dostępnych w społeczności języka F#.

zrzut ekranu dla języka F#
zrzut ekranu z analizą kodu

Produktywność środowiska .NET

Zmaksymalizuj swoją produktywność

Program Visual Studio — za pośrednictwem technologii IntelliSense i analizatorów — udostępnia wskazówki na bieżąco, kiedy piszesz kod w językach Visual Basic i C#, a także udostępnia światowej klasy narzędzia do debugowania i diagnostyki.

Aplikacje w chmurze na platformie Azure

Szybko wdrażaj aplikacje o kluczowym znaczeniu. Rozpocznij bezpłatnie. Skaluj w miarę rozwoju

Uruchom aplikacje internetowe ASP.NET i programy środowiska .NET w chmurze, korzystając z usługi Azure Web Apps, Functions, Cloud Services i maszyn wirtualnych. Szybko wdróż je na platformie Azure korzystając z gotowej do użycia integracji akcji usługi GitHub.

Zrzut ekranu aplikacji w chmurze na platformie Azure
zrzut ekranu z aplikacjami z ASP.NET

Aplikacje internetowe z platformą ASP.NET

Otwarte, elastyczne narzędzia przeznaczone do tworzenia i wdrażania nowoczesnych aplikacji sieci Web

ASP.NET to platforma internetowa typu open source służąca do tworzenia doskonałych aplikacji i usług internetowych. Twórz piękne, dynamiczne, internetowe interfejsy użytkownika używając języka C# zamiast języka JavaScript. Można także tworzyć internetowe interfejsy API i witryny mobilne, korzystać z technologii czasu rzeczywistego, takich jak Web Sockets i nie tylko.

Aplikacje klasyczne systemu Windows

Model Windows Forms i podsystem WPF

Środowisko .NET i program Visual Studio umożliwiają tworzenie nowoczesnych aplikacji biznesowych zorientowanych na dane (LoB) dla systemu Windows. Platforma WPF umożliwia tworzenie atrakcyjnych wizualnie rozwiązań, a za pomocą wydajnych projektantów WYSIWYG w ramach formularzy WinForm możesz uwzględnić w swoich rozwiązaniach interfejs użytkownika, multimedia oraz złożone modele biznesowe. Szybko twórz aplikacje biznesowe klasy korporacyjnej, korzystając z kompleksowego zestawu funkcji, na przykład kontrolek, powiązań danych, animacji, stylów, szablonów i nie tylko.

zrzut ekranu formularzy WinForm i platformy WPF
Zrzut ekranu platformy Xamarin

Międzyplatformowe urządzenie przenośne

Visual Studio i Xamarin

Twórz rozbudowane aplikacje natywne dla systemów iOS, Android, macOS i Windows używając języka C# w programie Visual Studio. Korzystaj z platformy Xamarin.Forms, aby tworzyć natywne i wydajne międzyplatformowe interfejsy użytkownika na różnych platformach i łączyć się z ekosystemem platformy .NET, korzystając z bibliotek platformy .NET Standard do udostępniania kodu i ekosystemu NuGet.

Platforma uniwersalna systemu Windows

Jedna platforma Windows, wiele urządzeń

Wykorzystuj posiadane umiejętności programowania w językach C# i Visual Basic oraz możliwości systemu Windows 10 do tworzenia aplikacji nowej generacji.
Na różnych urządzeniach (urządzeniach przenośnych, komputerach stacjonarnych, konsolach Xbox lub innych) działanie systemu Windows 10 opiera się na jednym, ujednoliconym jądrze. Aplikacje dla systemu Windows 10 tworzone w językach C# i Visual Basic działają równie szybko jak w przypadku języka C++ dzięki środowisku uruchomieniowemu platformy .NET Native.

Opinia