Środowisko programu Visual Studio z technologią .NET — stwórz dowolną aplikację przy użyciu języków C#, F#, Visual Basic Skip to content
Programowanie na platformie .NET | Visual Studio2021-09-02T11:18:21-07:00

Twórz aplikacje ASP.NET

Twórz aplikacje internetowe i natywne dla wielu systemów operacyjnych i urządzeń z językiem C#, F # lub Visual Basic

Zainstaluj platformy i narzędzia potrzebne do tworzenia aplikacji platformy .NET

  • Zawiera składniki do tworzenia aplikacji klasycznych w technologii .NET, aplikacji ASP.NET i aplikacji internetowych
  • Uzyskaj uproszczoną instalację
  • Dodaj więcej składników podczas instalacji lub
Intro to Visual Studio video screenshot

Pobierając, akceptujesz warunki licencji dla wersji programu Visual Studio wybranej poniżej. Oferujemy również możliwość pobierania oprogramowania za pomocą programu Visual Studio. To oprogramowanie jest licencjonowane oddzielnie, tak jak zostało to określone w Uwagach dotyczących innych firm lub w towarzyszącej mu licencji. Pobierając, akceptujesz również te licencje.

Czy chcesz zamiast tego kodować w innym języku?

Pobierz program Visual Studio dla systemu Windows i wybierz potrzebne narzędzia

C# and Visual Basic screenshot

C# i Visual Basic

Wydajne, uniwersalne, bezpieczne, zorientowane obiektowo, typu „open source”

C# i Visual Basic to języki programowania przeznaczone do tworzenia różnych aplikacji działających na platformie .NET. Języki te są wydajne, bezpieczne i zorientowane obiektowo. Są one oparte na platformie .NET Compiler Platform „Roslyn”, która udostępnia rozbudowane interfejsy API analizy kodu i to wszystko jest typu open source w usłudze GitHub.

F#

Programowanie proste, efektywne, bogate w dane i skoncentrowane na funkcjonalności

F# to międzyplatformowy, funkcjonalny język programowania typu open source, który umożliwia deweloperom rozwiązywanie problemów z obliczaniem przy użyciu prostego, łatwego w obsłudze i niezawodnego kodu. Język F# jest dostępny w usłudze GitHub, a wiele narzędzi i bibliotek jest dostępnych w społeczności języka F#.
screenshot for F#
screenshot for code analysis

Wydajność platformy .NET

Zmaksymalizuj swoją produktywność

Program Visual Studio — za pośrednictwem technologii IntelliSense i analizatorów — udostępnia wskazówki na bieżąco, kiedy piszesz kod w językach Visual Basic i C#, a także udostępnia światowej klasy narzędzia do debugowania i diagnostyki.

Aplikacje w chmurze na platformie Azure

Szybko wdrażaj aplikacje o kluczowym znaczeniu. Rozpocznij pracę bezpłatnie. Skaluj w miarę rozwoju

Uruchom aplikacje internetowe ASP.NET i programy .NET w chmurze, korzystając z usługi Azure Web Apps, Functions, Cloud Services i maszyn wirtualnych. Szybko wdróż je na platformie Azure używając nowej integracji akcji usługi GitHub.

Cloud apps in Azure screenshot
screenshot of Applications with ASP.NET

Aplikacje internetowe z platformą ASP.NET

Otwarte, elastyczne narzędzia przeznaczone do tworzenia i wdrażania nowoczesnych aplikacji sieci Web

ASP.NET to platforma internetowa typu open source służąca do tworzenia doskonałych usług i aplikacji internetowych. Twórz piękne, dynamiczne, internetowe interfejsy użytkownika używając języka C# zamiast języka JavaScript. Można także tworzyć internetowe interfejsy API i witryny mobilne, korzystać z technologii czasu rzeczywistego, takich jak Web Sockets i nie tylko.

Aplikacje klasyczne systemu Windows

Model Windows Forms i podsystem WPF

Platforma .NET i program Visual Studio umożliwiają opracowywanie opartych na danych, nowoczesnych aplikacji biznesowych (LoB) dla systemu Windows. Platforma WPF umożliwia tworzenie atrakcyjnych wizualnie rozwiązań, a za pomocą wydajnych projektantów WYSIWYG w ramach formularzy WinForm możesz uwzględnić w swoich rozwiązaniach interfejs użytkownika, multimedia oraz złożone modele biznesowe. Szybko twórz aplikacje biznesowe klasy korporacyjnej, korzystając z kompleksowego zestawu funkcji, na przykład kontrolek, powiązań danych, animacji, stylów, szablonów i nie tylko.

zrzut ekranu formularzy WinForm i platformy WPF
Screenshot of Xamarin

Międzyplatformowe urządzenia przenośne

Visual Studio i Xamarin

Twórz rozbudowane aplikacje natywne dla systemów iOS, Android, macOS i Windows używając języka C# w programie Visual Studio. Korzystaj z platformy Xamarin.Forms, aby tworzyć natywne i wydajne międzyplatformowe interfejsy użytkownika na różnych platformach i łączyć się z ekosystemem platformy .NET, korzystając z bibliotek platformy .NET Standard do udostępniania kodu i ekosystemu NuGet.

Platforma uniwersalna systemu Windows

Jedna platforma Windows, wiele urządzeń

Wykorzystuj posiadane umiejętności programowania w językach C# i Visual Basic oraz możliwości systemu Windows 10 do tworzenia aplikacji nowej generacji.
Na różnych urządzeniach (urządzeniach przenośnych, komputerach stacjonarnych, konsolach Xbox lub innych) działanie systemu Windows 10 opiera się na jednym, ujednoliconym jądrze. Aplikacje dla systemu Windows 10 tworzone w językach C# i Visual Basic działają równie szybko co kod C++ w środowisku uruchomieniowym platformy .NET Native.

Ilustracja platformy uniwersalnej systemu Windows

Bezpłatne, w pełni wyposażone środowisko IDE dla uczniów i studentów, deweloperów oprogramowania typu open-source i dla indywidualnych
deweloperów

Pobierz bezpłatnie

Profesjonalne narzędzia dla deweloperów, usługi i korzyści z subskrypcji dla małych
zespołów

Bezpłatna wersja próbna

Kompletne rozwiązanie dla zespołów dowolnego rozmiaru, spełniające ich wysokie wymagania co do jakości i
skalowania

Bezpłatna wersja próbna

Opinia