Programowanie na platformie .NET | Visual Studio Skip to content
Programowanie na platformie .NET | Visual Studio2021-07-01T11:39:26-07:00

Technologie programu Visual Studio

Programowanie aplikacji platformy .NET

Programowanie na platformie .NET (aplikacje internetowe i klasyczne)

Tworzenie aplikacji internetowych dla wielu platform i aplikacji klasycznych systemu Windows w języku C#, F# lub Visual Basic

Instalacja programu Visual Studio

Domyślna instalacja programu Visual Studio oferuje możliwość dodania elementów niezbędnych do programowania w języku Python i innych językach

Uwaga: Inne opcje platformy .NET w programie Visual Studio

zrzut ekranu programowania w środowiskach C# i Visual Basic

C# i Visual Basic

Wydajne, uniwersalne, bezpieczne, zorientowane obiektowo, typu „open source”

C# i Visual Basic to języki programowania przeznaczone do tworzenia różnych aplikacji działających w programie .NET Framework. Języki te są wydajne, bezpieczne i zorientowane obiektowo. Są oparte na platformie kompilatora .NET „Roslyn”, która udostępnia zaawansowane interfejsy API do analizy kodu i jest dostępna jako oprogramowanie typu „open source” w witrynie GitHub.

F#

Programowanie proste, efektywne, bogate w dane i skoncentrowane na funkcjonalności

F# to zoptymalizowany pod kątem funkcjonalności język programowania przeznaczony dla różnych platform. Ma on charakter typu „open source” i umożliwia deweloperom rozwiązywanie złożonych problemów przy użyciu prostego i niezawodnego kodu, którym można łatwo zarządzać. Język F# jest dostępny w witrynie GitHub, a liczne narzędzia i biblioteki można uzyskać od społeczności języka F#.

zrzut ekranu przedstawiający język programowania F#
zrzut ekranu przedstawiający platformę internetową typu open source ASP.NET

Aplikacje sieci Web platformy ASP.NET

Otwarte, elastyczne narzędzia przeznaczone do tworzenia i wdrażania nowoczesnych aplikacji sieci Web

ASP.NET to internetowa platforma typu „open source” umożliwiająca tworzenie doskonałych witryn oraz aplikacji internetowych przy użyciu języków HTML, CSS i JavaScript. Można także tworzyć internetowe interfejsy API oraz witryny dla urządzeń przenośnych, korzystać z technologii czasu rzeczywistego, takich jak Web Sockets, oraz wykonywać inne czynności.

Aplikacje w chmurze na platformie Azure

Szybko wdrażaj aplikacje o kluczowym znaczeniu. Rozpocznij pracę bezpłatnie. Skaluj w miarę rozwoju

Uruchamiaj aplikacje internetowe na platformie ASP.NET i programy .NET w chmurze, korzystając z usług Websites, WebJobs i Cloud Services oraz maszyn wirtualnych platformy Azure. Za pomocą platformy .NET i programu Visual Studio można błyskawicznie wdrażać nowe lub istniejące aplikacje.

zrzut ekranu aplikacji w chmurze na platformie Azure
Ilustracja platformy uniwersalnej systemu Windows

Platforma uniwersalna systemu Windows

Jedna platforma Windows, wiele urządzeń

Wykorzystuj posiadane umiejętności programowania w językach C# i Visual Basic oraz możliwości systemu Windows 10 do tworzenia aplikacji nowej generacji.
Na różnych urządzeniach (urządzeniach przenośnych, komputerach stacjonarnych, konsolach Xbox lub innych) działanie systemu Windows 10 opiera się na jednym, ujednoliconym jądrze. Aplikacje dla systemu Windows 10 tworzone w językach C# i Visual Basic działają równie szybko co kod C++ w środowisku uruchomieniowym platformy .NET Native.

Aplikacje klasyczne

Formularze WinForm i platforma WPF

Platforma .NET i program Visual Studio umożliwiają tworzenie nowoczesnych, przetwarzających dane aplikacji biznesowych dla systemu Windows. Platforma WPF umożliwia tworzenie atrakcyjnych wizualnie rozwiązań, a za pomocą wydajnych projektantów WYSIWYG w ramach formularzy WinForm możesz uwzględnić w swoich rozwiązaniach interfejs użytkownika, multimedia oraz złożone modele biznesowe. Szybko twórz aplikacje biznesowe klasy korporacyjnej przy użyciu kompleksowych funkcji, na przykład kontrolek, powiązań danych, animacji, stylów i szablonów.

zrzut ekranu formularzy WinForm i platformy WPF
zrzut ekranu programów Visual Studio i Xamarin

Rozwiązania mobilne na wiele platform

Visual Studio i Xamarin

Twórz rozbudowane aplikacje natywne przy użyciu języka C# w systemach iOS, Android i Windows, maksymalizując równocześnie poziom ponownego wykorzystania kodu. Udostępniaj kod na wielu platformach urządzeń dzięki udostępnionym projektom lub przenośnym bibliotekom klas.

Natywne interfejsy API są w 100% widoczne, dlatego masz pełny dostęp do możliwości urządzenia. Twórz aplikacje w natywnych środowiskach pracy użytkowników, osiągając natywną wydajność dzięki prostocie funkcji przeciągania i upuszczania.

Edytowanie i debugowanie

Zmaksymalizuj swoją produktywność

Program Visual Studio — za pośrednictwem technologii IntelliSense i analizatorów — udostępnia wskazówki na bieżąco, kiedy piszesz kod w językach Visual Basic i C#, a także udostępnia światowej klasy narzędzia do debugowania i diagnostyki.

screenshot of editing and debugging
zrzut ekranu platformy .NET Core

.NET Core

Modułowe oprogramowanie typu „open source” dla różnych platform

Platforma .NET Core to zestaw składników środowiska uruchomieniowego, bibliotek i kompilatora zoptymalizowanych pod kątem obsługi nowoczesnych rozwiązań przeznaczonych dla systemów Windows, macOS i Linux. Możesz ją zainstalować lokalnie razem z aplikacją i tylko z pakietami, których potrzebujesz. Środowisko uruchomieniowe, biblioteki i kompilator platformy .NET Core są dostępne jako składniki typu „open source” w witrynie GitHub i można uczestniczyć w ich opracowywaniu.

Bezpłatne, w pełni wyposażone środowisko IDE dla uczniów i studentów, deweloperów oprogramowania typu open-source i dla indywidualnych
deweloperów

Pobierz bezpłatnie

Profesjonalne narzędzia dla deweloperów, usługi i korzyści z subskrypcji dla małych
zespołów

Bezpłatna wersja próbna

Kompletne rozwiązanie dla zespołów dowolnego rozmiaru, spełniające ich wysokie wymagania co do jakości i
skalowania

Bezpłatna wersja próbna

Opinia