Skip to content

To urządzenie nie jest obecnie obsługiwane w przypadku tych produktów.

Home/Visual Studio 2019 | Visual Studio/Free IDE and Developer Tools | Visual Studio Community
Bezpłatne narzędzia programistyczne i środowisko IDE | Visual Studio Community2020-02-13T10:50:50-08:00

Visual Studio Community

W pełni funkcjonalne, rozszerzalne i bezpłatne środowisko IDE przeznaczone do tworzenia nowoczesnych aplikacji dla systemów Android, iOS i Windows, jak również aplikacji internetowych i usług w chmurze.

W pełni funkcjonalne i bezpłatne środowisko IDE przeznaczone do tworzenia nowoczesnych aplikacji dla systemów Android, iOS i macOS, jak również aplikacji sieci Web i usług w chmurze.

Pobierz Visual Studio
Pobierz program Visual Studio for Mac

Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu

Uproszczona i modularna instalacja

Utwórz swoje idealne środowisko do tworzenia oprogramowania

Całkiem nowy oparty na obciążeniu instalator optymalizuje proces instalacji i zapewnia optymalny dobór obciążeń.

Screenshot of Workload installer options

Uproszczona i modularna instalacja

Utwórz swoje idealne środowisko do tworzenia oprogramowania

Całkiem nowy oparty na obciążeniu instalator optymalizuje proces instalacji i zapewnia optymalny dobór obciążeń.

screenshot of Visual Studio for Mac
Screenshot showing code issue

Zaawansowane narzędzia do kodowania

Pisanie kodu, nawigacja i rozwiązywanie problemów

Pisanie kodu, nawigacja i rozwiązywanie problemów
Twórz kod bez obaw, w wybranym przez siebie języku. Szybko wyszukuj i naprawiaj błędy. Refaktoryzuj z łatwością.

Screenshot of adding null check

Zaawansowane narzędzia do kodowania

Pisanie kodu, nawigacja i rozwiązywanie problemów

Twórz kod bez obaw, w wybranym przez siebie języku. Szybko wyszukuj i naprawiaj błędy. Refaktoryzuj z łatwością.

Zaawansowane debugowanie

Debuguj, profiluj i diagnozuj

Debuguj, aby szybko znajdywać i naprawiać usterki. Znajduj i diagnozuj problemy z wydajnością za pomocą narzędzi do profilowania.

Screenshot of advanced debugging tool

Zaawansowane debugowanie

Debuguj, profiluj i diagnozuj

Debuguj, aby szybko znajdywać i naprawiać usterki. Znajduj i diagnozuj problemy z wydajnością za pomocą narzędzi do profilowania.

Screenshot of Debug
Screenshot of cross-platform mobile development

Aplikacje urządzenia

Platforma uniwersalna systemu Windows, systemy iOS i Android

Narzędzia dla platform Apache Cordova, Xamarin i Unity dostępne do pobrania — umożliwiają kodowanie, debugowanie, testowanie, udostępnianie i ponowne użycie na wielu platformach.

Screenshot of debugging

Aplikacje urządzenia

macOS, iOS i Android

Narzędzia dla platform Xamarin i Unity umożliwiają kodowanie, debugowanie, testowanie, udostępnianie i ponowne użycie na wielu platformach.

Narzędzia sieci Web

Tworzenie i wdrażanie nowoczesnych aplikacji sieci Web

Programuj aplikacje sieci Web na platformach ASP.NET i Node.js oraz w językach Python i JavaScript. Używaj zaawansowanych platform sieci Web, takich jak AngularJS, jQuery, Bootstrap, Django i Backbone.js.

Screenshot of Web tools

Narzędzia sieci Web

Tworzenie i wdrażanie nowoczesnych aplikacji sieci Web

Programuj aplikacje sieci Web za pomocą programu ASP.NET Core oraz języka JavaScript. Używaj zaawansowanych platform sieci Web, takich jak AngularJS, jQuery, Bootstrap, Django i Backbone.js.

Screenshot of web tools
Screenshot of host options

Integracja z repozytorium Git

Hostowanie kodu w dowolnym miejscu

Zarządzaj kodem źródłowym w repozytoriach Git hostowanych przez dowolnego dostawcę, w tym witrynę GitHub. Możesz też używać pakietu Azure DevOps do zarządzania kodem, usterkami i elementami roboczymi dla całego projektu.

Screenshot of host options

Integracja z repozytorium Git

Hostowanie kodu w dowolnym miejscu

Zarządzaj kodem źródłowym w repozytoriach Git hostowanych przez dowolnego dostawcę, w tym witrynę GitHub i pakiet Azure DevOps.

Ekscytujące korzyści

Dostęp do bezpłatnych narzędzi i zasobów

Po zalogowaniu się do programu Visual Studio Community uzyskasz dostęp do szerokiego zestawu bezpłatnych narzędzi programistycznych, wybranych szkoleń Xamarin University na żądanie, szkoleń w witrynie Pluralsight, zasobów platformy Azure i innych korzyści w ramach programu Visual Studio Dev Essentials.

Graphic of Tools, courses, Azure credits are all part of Visual Studio Community

Ekscytujące korzyści

Dostęp do bezpłatnych narzędzi i zasobów

Uzyskaj dostęp do szerokiego zestawu bezpłatnych narzędzi deweloperskich, wybranych kursów na żądanie w witrynie Xamarin University, szkoleń w witrynie Pluralsight, środków na korzystanie z platformy Azure i innych korzyści w ramach programu Visual Studio Dev Essentials.

Graphic of Tools, courses, Azure credits are all part of Visual Studio Community

Użytkowanie

Dla indywidualnych użytkowników

Za pomocą programu Visual Studio Community indywidualni deweloperzy mogą tworzyć własne aplikacje, również komercyjne.

Dla instytucji

Nieograniczona liczba użytkowników w zespole może używać programu Visual Studio Community w następujących przypadkach: w celach edukacyjnych, badania akademickie, udział w projektach open source.

Pozostałe scenariusze użycia:
W przypadku organizacji niebędących przedsiębiorstwami z programu Visual Studio Community może korzystać maksymalnie 5 użytkowników. W przypadku przedsiębiorstw (dotyczy to organizacji z więcej niż 250 komputerami lub z rocznym przychodem przekraczającym 1 mln USD) zakres użycia jest ograniczony do projektów open source, badań akademickich i środowisk edukacyjnych opisanych powyżej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz warunki licencji programu Visual Studio Community.

Użytkowanie

Dla indywidualnych użytkowników

Za pomocą programu Visual Studio Community for Mac indywidualni deweloperzy mogą tworzyć własne aplikacje, również komercyjne.

Dla instytucji

Nieograniczona liczba użytkowników w organizacji może używać programu Visual Studio Community for Mac w następujących przypadkach: w celach edukacyjnych, badania akademickie, udział w projektach open source.

Pozostałe scenariusze użycia:
W przypadku organizacji niebędących przedsiębiorstwami z programu Visual Studio Community for Mac może korzystać maksymalnie 5 użytkowników. W przypadku przedsiębiorstw (dotyczy to organizacji z więcej niż 250 komputerami lub z rocznym przychodem przekraczającym 1 mln USD) zakres użycia jest ograniczony do projektów open source, badań akademickich i środowisk edukacyjnych opisanych powyżej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz warunki licencji programu Visual Studio Community for Mac.

Bezpłatne, w pełni wyposażone środowisko IDE dla uczniów i studentów, deweloperów oprogramowania typu open-source i dla indywidualnych deweloperów

Pobierz bezpłatnie

Profesjonalne narzędzia dla deweloperów, usługi i korzyści z subskrypcji dla małych zespołów

Bezpłatna wersja próbna

Kompletne rozwiązanie dla zespołów dowolnego rozmiaru, spełniające ich wysokie wymagania co do jakości i skalowania

Bezpłatna wersja próbna

Bezpłatne, w pełni wyposażone środowisko IDE dla uczniów i studentów, deweloperów oprogramowania typu open-source i dla indywidualnych deweloperów

Pobierz

Profesjonalne narzędzia dla deweloperów, usługi i korzyści z subskrypcji dla małych zespołów

Pobierz

Kompletne rozwiązanie dla zespołów dowolnego rozmiaru, spełniające ich wysokie wymagania co do jakości i skalowania

Pobierz

Feedback