Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Windows Presentation Foundation | WPF i .NET | Visual Studio2023-05-15T12:52:37-07:00

Platforma Windows Presentation Foundation

Platformy WPF i .NET oraz program Visual Studio umożliwiają tworzenie nowoczesnych aplikacji biznesowych przetwarzających dane

Grafika programu .NET Framework

.NET Framework

Duże możliwości, bezpieczeństwo i elastyczność

Platforma .NET Framework dla komputerów stacjonarnych zapewnia wszechstronny i spójny model programowania do budowania aplikacji skoncentrowanych na danych, które umożliwiają płynną i bezpieczną komunikację.

Platforma Windows Presentation Foundation

Zaawansowana, wydajna, rozszerzalna

Windows Presentation Foundation (WPF) i XAML łączą się w zaawansowany system prezentacji do budowania aplikacji klasycznych Windows z oszałamiającymi wizualnie wrażeniami użytkownika, które obejmują interfejs użytkownika, multimedia i złożone modele biznesowe. Szybko twórz aplikacje biznesowe klasy korporacyjnej, korzystając z kompleksowego zestawu funkcji, na przykład kontrolek, powiązań danych, animacji, stylów, szablonów i nie tylko.

Kod (1)

Kod

Funkcja IntelliSense, nawigowanie, refaktoryzacja

Zwiększ swoją wydajność programowania, korzystając z zaawansowanego wyróżniania składni, uzupełniania kodu IntelliSense i intuicyjnej nawigacji po kodzie źródłowym w edytorze kodu opartym na platformie kompilatora .NET („Roslyn”). Optymalizuj i konserwuj bazę kodu przy użyciu zaawansowanych narzędzi do refaktoryzacji i wykrywania zduplikowanego kodu.

Projekt

Profesjonalne, zaawansowane środowiska

Twórz interesujące interfejsy użytkownika aplikacji klasycznych systemu Windows przy użyciu programu Blend for Visual Studio — profesjonalnego narzędzia do projektowania aplikacji XAML. Twórz atrakcyjne przejścia i wizualizacje, korzystając z pełnego pakietu narzędzi do rysowania wektorowego dostępnego w programie Blend, zaawansowanych funkcji edycji szablonów, animacji w czasie rzeczywistym, zarządzania stanem wizualnym i innych funkcji.

Projekt (1)
zrzut ekranu z menedżerem podłączonych usług

Witryna Connect

Azure, Office 365, Salesforce i inne aplikacje

Łatwo integruj się z usługami w chmurze, takimi jak Azure, Salesforce i Office 365, dzięki Visual Studio Services Manager dla usług połączonych. Bezproblemowo zarządzaj serwerami, usługami i bazami danych z takimi funkcjami jak Eksplorator serwera i Źródła danych.

Debuguj i analizuj

Rozwiązuj problemy, diagnozuj, naprawiaj

Usprawnij tworzenie oprogramowania, korzystając z najwyższej klasy funkcji debugowania, takich jak IntelliTrace, inspekcja i kontrola wykonywania kodu, narzędzia debugowania interfejsu użytkownika dla języka XAML oraz zaawansowane środowisko wykrywania i rozwiązywania wyjątków.

Optymalizacja

Mierz, identyfikuj, ulepszaj

Optymalizuj aplikacje WPF za pomocą narzędzi w Centrum wydajności i diagnostyki, takich jak Użycie procesora CPU, Użycie sieci, Użycie procesora GPU i Oś czasu aplikacji. Identyfikuj wąskie gardła i zwiększaj wydajność pracy przy użyciu widoku scenariuszy użycia zasobów w swojej aplikacji.

Testowanie

Weryfikuj, automatyzuj, zarządzaj

Przyjmij praktyki testowe, takie jak testy ręczne, automatyczne, eksploracyjne i testowanie obciążenia z Visual Studio i Team Foundation Server. Za pomocą narzędzi Lab Management programu Visual Studio łatwo zautomatyzujesz proces kompilowania, wdrażania i uruchamiania testów w swoim środowisku Lab Management w Visual Studio.

Przypadek testowy
Wdrożenie

Wdrażaj

Twórz pakiety, publikuj, aktualizuj

Twórz pakiety Instalatora systemu Microsoft Windows przy użyciu projektów instalacji programu Visual Studio. Twórz i publikuj samoaktualizujące się aplikacje używając wsparcia Visual Studio dla ClickOnce.

Aktywny ekosystem

Rozwiązania typu open source, kontrolki, platformy i narzędzia

Stań się częścią społeczności programistów-pasjonatów. Szybko zacznij stosować uznane i dopiero rozwijane wzorce oraz techniki dzięki dużej liczbie bibliotek typu open source i innych podmiotów. Należą do niej uznani dostawcy kontrolek i narzędzi tworzący rozbudowane składniki i kontrolki dla platformy.

Opinia