Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Windows Presentation Foundation | WPF i .NET | Visual Studio2022-11-29T13:04:42-08:00

Platforma Windows Presentation Foundation

Platformy WPF i .NET oraz program Visual Studio umożliwiają tworzenie nowoczesnych aplikacji biznesowych przetwarzających dane

Grafika programu .NET Framework

.NET Framework

Duże możliwości, bezpieczeństwo i elastyczność

Platforma .NET Framework dla komputerów stacjonarnych udostępnia kompleksowy i spójny model programowania umożliwiający tworzenie aplikacji biznesowych przetwarzających dane, które pozwalają na bezproblemową i bezpieczną komunikację.

Platforma Windows Presentation Foundation

Zaawansowana, wydajna, rozszerzalna

Platforma Windows Presentation Foundation (WPF) i język XAML stanowią razem zaawansowany system prezentacji umożliwiający tworzenie olśniewających graficznie środowisk użytkownika aplikacji systemu Windows, które obejmują interfejs użytkownika, multimedia i złożone modele biznesowe. Szybko twórz aplikacje biznesowe przedsiębiorstwa przy użyciu kompleksowych funkcji, na przykład kontrolek, powiązań danych, animacji, stylów i szablonów.

Platforma Windows Presentation Foundation
Kod (1)

Kod

Funkcja IntelliSense, nawigowanie, refaktoryzacja

Zwiększ swoją wydajność programowania, korzystając z zaawansowanego wyróżniania składni, uzupełniania kodu IntelliSense i intuicyjnej nawigacji po kodzie źródłowym w edytorze kodu opartym na platformie kompilatora .NET („Roslyn”). Optymalizuj i konserwuj bazę kodu przy użyciu zaawansowanych narzędzi do refaktoryzacji i wykrywania zduplikowanego kodu.

Projekt

Profesjonalne, zaawansowane środowiska

Twórz interesujące interfejsy użytkownika aplikacji komputerowych systemu Windows przy użyciu programu Blend for Visual Studio — profesjonalnego narzędzia do projektowania aplikacji XAML. Twórz atrakcyjne przejścia i wizualizacje, korzystając z pełnego pakietu narzędzi do rysowania wektorowego dostępnego w programie Blend, zaawansowanych funkcji edycji szablonów, animacji w czasie rzeczywistym, zarządzania stanem wizualnym i innych funkcji.

Projekt (1)
zrzut ekranu z menedżerem podłączonych usług

Witryna Connect

Azure, Office 365, Salesforce i inne aplikacje

W prosty sposób dokonaj integracji z usługami w chmurze, na przykład usługami platformy Azure, Salesforce i Office 365, przy użyciu programu Visual Studio Services Manager dla połączonych usług. Bezproblemowo zarządzaj serwerami, usługami i bazami danych z takimi funkcjami jak Eksplorator serwera i Źródła danych.

Debugowanie i analizowanie

Rozwiązywanie problemów, diagnozowanie, poprawianie

Usprawnij tworzenie oprogramowania, korzystając z najwyższej klasy funkcji debugowania, takich jak IntelliTrace, inspekcja i kontrola wykonywania kodu, narzędzia debugowania interfejsu użytkownika dla języka XAML oraz zaawansowane środowisko wykrywania i rozwiązywania wyjątków.

Debug (2)

Optimize (1)

Optymalizacja

Mierzenie, identyfikowanie i ulepszanie

Optymalizuj aplikacje WPF za pomocą narzędzi w Centrum wydajności i diagnostyki, takich jak Użycie procesora CPU, Użycie sieci, Użycie procesora GPU i Oś czasu aplikacji. Identyfikuj wąskie gardła i zwiększaj wydajność pracy przy użyciu widoku scenariuszy użycia zasobów w aplikacji.

Testowanie

Sprawdzanie poprawności, automatyzacja, zarządzanie

Korzystając z programu Visual Studio i serwera Team Foundation Server, zaadoptuj zasady testowania — ręcznego, automatycznego, eksploracyjnego i testowania obciążenia. Za pomocą narzędzi Lab Management programu Visual Studio łatwo zautomatyzujesz proces kompilowania, wdrażania i uruchamiania testów w swoim środowisku laboratoryjnym.

Przypadek testowy
Wdrożenie

Wdrożenie

Tworzenie, publikowanie i aktualizowanie pakietów

Twórz pakiety Instalatora systemu Microsoft Windows przy użyciu projektów instalacji programu Visual Studio. Twórz i publikuj automatycznie aktualizowane aplikacje dzięki obsłudze technologii ClickOnce w programie Visual Studio.

Aktywny ekosystem

Rozwiązania typu open source, kontrolki, platformy i narzędzia

Stań się częścią społeczności programistów-pasjonatów. Szybko zacznij stosować uznane i dopiero rozwijane wzorce oraz techniki dzięki dużej liczbie bibliotek typu open source i innych podmiotów. Należą do niej uznani dostawcy kontrolek i narzędzi tworzący rozbudowane składniki i kontrolki dla platformy.

Aktywny ekosystem

Bezpłatne, w pełni wyposażone środowisko IDE dla uczniów, deweloperów typu open source i indywidualnych deweloperów

Pobierz bezpłatnie

Profesjonalne narzędzia deweloperskie, usługi i korzyści z subskrypcji dla małych zespołów

Bezpłatna wersja próbna

Kompletne rozwiązanie dla zespołów dowolnej wielkości, spełniające ich wysokie wymagania co do jakości i skalowania

Bezpłatna wersja próbna

Opinia